Yönetim Politikası

Turizmde Wome Deluxe markasını inovatif bir anlayışla , konjonktürel yapıya uyumlu yeniliklerle dünya oteli olarak tanıtmak ana hedefimizdir.

Bu doğrultuda kuruluşumuz;

Kalite yönetimi, hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği, misafir memnuniyeti, helal turizm, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iç ve dış hususları etkileyen risk ve fırsat- ları tüm çalışanlarımızla birlikte belirleyerek; yasal ve diğer düzenlemelere, Wome Deluxe hizmet standartlarına ve yükümlü olduğumuz uluslararası standartlara uygun olarak amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,

Her kaynaktan gelen misafir istek, öneri ve geri bildirimlerini değerlendirerek bütünleşik yönetim sistemimize etkisini olumlu yönde sağlamayı,

Hijyen ve sanitasyon faaliyetlerimiz kapsamında tüm süreçlerimizde risk tabanlı ortam ihtiyaç analizleri yaparak her zaman fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehli- kelerden uzak temiz-sağlıklı-güvenli ürün ve hizmeti misafirlerimize sunmayı ve böy- lece etkileşimde olduğumuz toplum sağlığını sürdürülebilir kılmayı,

Gıda güvenliği sistemini, hammadde alımından sunuma kadarki tüm zincirde helal gıda kurallarını esas alarak uygulamayı,

Yönetim sistemleri standartlarının tüm hizmet süreçlerinde uygulanması için; çalışanların yetkinlik ve farkındalıklarını artıracak yönde eğitim almalarını aktif olarak sürdürmeyi,

Yapılandırılmış sürekli iyileştirme sürecinin sistematik olarak uygulanmasını, süreç performanslarının ölçümü ile analiz metotlarını kullanarak yönetim stratejisi olarak benimsemeyi taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜRLÜK